GOODAY har satt kvalitet och naturprodukter i första ledet

Att göra en skillnad är en viktig del av företaget och GOODAY vill se sig som en pionjär i att utveckla produkter som våra kunder kan vara stolta över. Den samtida entusiasmen för tekniska lösningar men ändå bibehålla det holistiska tankesättet är något som värdesätts.

HOTELL UPPLEVELSEN

GOODAY hade från början en målsättning att verka inom hotellbranschen. Vi ville förse hotell med kvalitet och lyx där gästerna som besöker skall få en ”wow” upplevelse. Konceptet utvecklades vidare och nu kan gästerna ta med upplevelsen hem.

 

GOODAY has put quality and natural products at the forefront

Making a difference is an important part of the company and GOODAY wants to see itself as a pioneer in developing products that our customers can be proud of. The contemporary enthusiasm for technical solutions while still maintaining the holistic mindset is something that is valued.

THE HOTEL EXPERIENCE

From the beginning, GOODAY had a goal to operate in the hotel industry. We wanted to provide hotels with quality and luxury where the guests who visit would get a “wow” experience. The concept was further developed and now guests can take the experience home.